Naturalne planowanie rodziny dla twojego dziecka - naprotechnologia

lek. Ewa Ślizień-Kuczapska ? specjalista położnik-ginekolog

"Metody NPR to nic innego jak tylko samokontrola z miłości"
MATKA TERESA Z KALKUTY

Płodność jest fizjologiczną, integralną częścią każdego z nas. Współcześnie obserwujemy szereg jej zagrożeń (zobacz Rys. 1 - ilustracja powyżej).

Paradoksalnie, mimo dowodów naukowych (1/3 związków małżeńskich ma problemy z poczęciem), człowiek nie zawsze traktuje płodność jako element zdrowia!

Dwoje ludzi połączonych miłością ma prawo decydować o czasie poczęcia swego potomstwa. Wybór metody właściwej zależy od nas samych.

Liczne badania naukowe dowodzą, że jednym z istotnych elementów pielęgnacji więzi małżeńskiej jest gospodarowanie płodnością. Życie z nią w zgodzie owocuje właściwym, wzajemnym, podmiotowym odniesieniem, wrażliwością na oczekiwania współmałżonka oraz prawidłową komunikacją międzyosobową.

Zasady ekologii, choć nie uświadomione, towarzyszyły człowiekowi od zawsze. Dziś nauka wyjaśnia konieczność prowadzenia:

 • Higienicznego trybu życia (właściwa dieta, ruch na świeżym powietrzu)
 • Przygotowania do rodzicielstwa (opieka prekoncepcyjna, rezygnacja z używek, poznanie metod rozpoznawania płodności)
 • Uczestnictwa w Szkołach Rodzenia
 • Odbycia porodu rodzinnego
 • Karmienia piersią

Wszystkie wyżej wymienione elementy stanowią gwarancję zdrowia psychofizycznego nas samych, a tym samym naszych rodzin.

Małżeństwo i rodzina są centralnym punktem życia większości ludzi, płodność zaś jest w nim szczególnie cenną wartością, którą warto pielęgnować. Przyjęcie płodności jako wzajemnego daru czyni nas twórczymi w sposób unikalny. Oddając cząstkę siebie i przedłużając siebie w nowym i niepowtarzalnym życiu stajemy się nieśmiertelni.

Naturalne planowanie rodziny (NPR) proponuje skuteczność, bezpieczeństwo (brak skutków ubocznych) i łatwość stosowania dla wszystkich (brak przeciwwskazań), którzy pragną żyć w zgodzie z własną płodnością.

Do chwili obecnej trwają badania nad obiektywnymi wskaźnikami zmieniających się faz cyklu miesięcznego kobiety. Zastosowanie praktyczne znalazły:

 • Pomiar podstawowej temperatury ciała (PTC)  
  Jest znany od ponad 100 lat. Uznany jako wiarygodny dowód aktywności tzw. ciałka żółtego - pośrednio świadczy o odbytej owulacji.
  Pomiar PTC odzwierciedla temperaturę ciała w spoczynku. Zaleca się jego mierzenie termometrem rtęciowym lub elektronicznym przed wstaniem z łóżka - min. po 3 godzinach wypoczynku o stałej porze (tolerancja do 1 godziny) - w stałym miejscu (pochwa, usta, odbyt). 
  Test termiczny służy diagnostyce hormonalnej (rozpoznanie cykli nieowulacyjnych, niedoczynności lutealnej), wczesnemu rozpoznaniu poczęcia, ustaleniu dokładnego terminu porodu. 
  W oparciu o PTC powstała metoda termiczna (ścisła i rozszerzona).
 • Obserwacja śluzu szyjkowego
  Podobnie jak PTC znana od dawna. Wprowadzona do NPR jako objaw izolowany, np. metoda śluzowa Billingsa oraz jako składowa metod wielowskaźnikowych np.: angielskiej, dr Rotzera, polskiej (dr T. Kramarek), amerykańskej (Kipply). 
  Badania prof. Odeblada wyjaśniły źródło i rodzaje śluzu szyjkowego. Dziś wiemy, że jest on produkowany w gruczołach szyjki macicy i różni się w zależności od fazy płodności lub niepłodności (zobacz Rys. 2 - krzypty szyjki macicy wydzielające różne rodzaje śluzu)  
  Śluz płodny (typu L, S) jest rozciągliwy, przeźroczysty dający wrażenie mokrości i naoliwienia na zewnętrznych wargach sromowych. Jego obecność warunkuje dojrzewanie nasienia (kapacytacja), transport, odżywianie oraz selekcję wadliwych plemników. 
  Samoobserwacja śluzu opiera się po pierwsze na uświadomieniu sobie odczucia (sucho, mokro, wilgotno), zaś po wtóre na obserwacji wzrokowej typu śluzu (przejrzysty, rozciągliwy, mętny, gęsty). 
  Według badań WHO ok. 97% kobiet po 3 miesięcznym przeszkoleniu umie prawidłowo rozpoznawać objaw śluzu. 
  Podobnie jak test termiczny, metoda ta poza rozpoznawaniem płodności służy diagnostyce ginekologicznej, np. rozpoznawanie stanów zapalnych, nadżerek, zaburzeń hormonalnych.
 • Samobadanie szyjki macicy
  Wprowadzono w latach 50- tych  XX w. przez amerykańskiego ginekologa dr Keefe stanowi składową metody wielowskaźnikowej. Jest szczególnie zalecana po porodzie i w premenopauzie. Zmiany szyjki macicy ilustruje Rys. 3 - zobacz "ilustracja głównych objawów płodności.
  Samobadanie jest proste i nie grozi wprowadzeniem infekcji. Polega na codziennym jednorazowym (najczęściej wieczorem po kąpieli) wprowadzeniu dwóch palców do pochwy celem określenia konsystencji położenia i stopnia rozwarcia szyjki macicy. 
  Badanie to może być pomocne dla par z problemami w poczęciu poprzez oznaczenie właściwego czasu penetracji plemników. 

Metody wielowskaźnikowe są zalecane zarówno kobietom regularnie miesiączkującym, jak i tym z cyklami nieregularnymi. (Zobacz Rys.4 - przykładowa karta obserwacji cyklu miesiączkowego). Zalety metod wielowskaźnikowych:

 • ze względu na wymóg obserwacji bieżącej z dnia na dzień informują parę o aktualnym stanie płodności,
 • są pomocne we wstępnej diagnostyce ginekologiczno-endokrynologicznej,
 • uczą szacunku do własnego ciała,
 • uczą zachowań pro-zdrowotnych.

Dla posługujących się Naturalnym Planowaniem Rodziny nie wystarczy nabycie informacji (wiedzy teoretycznej). Niezwykle ważne są zrozumienie sensu NPR oraz wzajemna motywacja.

Właściwy doradca rodzinny, tj. kompetentny, życzliwy i doświadczony może wiele pomóc, zwłaszcza w zakresie zaufania harmonijności procesów biologicznych oraz otwarciu na życie.

NPR dla ?opornych? otwiera nowe perspektywy poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii, np: Persona, Cyklotest, Babytest, BabyComp, oraz programy komputerowe: CT-life, 28dni, Biomarker. 

NPR cieszy się coraz szerszym zainteresowaniem ze względu na miano metody idealnej. NPR to metoda:

 1. ekologiczna
 2. bezpieczna
 3. skuteczna (według departamentu zdrowia USA, z października 1996, skuteczność metod wielowskaźnikowych wynosi ok. 98,8 %)
 4. przyjazna rodzinie
 5. prosta
 6. ekonomiczna

Warta podkreślenia jest nieznana dotąd w Polsce, a rozwijająca się od 30 lat dzięki twórczej pracy profesora położnictwa ginekologii Thomasa Hilgersa w USA, dziedzina nauki o zdrowiu kobiety NaProTECHNOLOGY (nazwa jest zastrzeżona, choć w Polsce dopuszcza się określenie jej mianem Naprotechnologii).

Jest to nauka opierająca się na naturalnej prokreacji, tzn. modelu Creightona, jako metodzie rozpoznawania płodności wspieranej poprzez najnowsze technologie medyczne służące diagnostyce i leczeniu zaburzeń zdrowia prokreacyjnego.

Napro została stworzona dla kobiety, aby współdziałać z jej rytmem płodności i cyklem miesiączkowym. NaProTECHNOLOGY obejmuje całość procesów prokreacji od opieki przedkoncepcyjnej po okres postkoncepcyjny. Służy diagnostyce i terapii szeregu zaburzeń, np.:

 • niepłodności małżeńskiej,
 • nieprawidłowych krwawień, w tym obfitych, nieregularnych krwawień miesięcznych,
 • zaburzeń hormonalnych,
 • zespołu napięcia przedmiesiączkowego,
 • bolesnych miesiączek,
 • nawracających torbieli jajników,
 • określeniu terminu poczęcia i porodu,
 • depresji poporodowej i wielu innych.

Działa w oparciu o wiedzę medyczną z zastosowaniem technik operacyjnych oraz poszerza swe działania o opiekę perinatologiczną (nad płodem i noworodkiem). W miarę wskazań zastosowane są diagnostyczne badania laboratoryjne, w tym pełny profil hormonalny, ultrasonograficzny monitoring cyklu, różne techniki operacyjne, w tym laparo- i histeroskopia, mikrochirurgia. NaPro odcina się od antykoncepcji, aborcji, technik wspomaganego rozrodu.

NaProTECHNOLOGY szanuje zdrowie kobiety i właściwie traktuje fizjologiczne procesy przebiegające w jej ciele, uznając płodność za zintegrowany element zdrowia jej samej. W ten sposób powstaje nowa gałąź medycyny - ginekologia i położnictwo ekologiczne. Jej zasady opierają się o wystandaryzowaną metodę samoobserwacji ? owulacji Billingsa, tzw. model Creightona.

Przeszkolony instruktor metody uczy kobietę interpretacji i zapisywania obserwacji śluzu szyjkowego, tak by mogła się stać dla swojego lekarza współpartnerem w diagnostyce i terapii. Creighton model FertilityCare system to kompleksowe ujęcie problemu ludzkiej płodności i jej zaburzeń. Od 1985 r. w Omaha (USA) istnieje Pope Paul VI Institute for Study of Human Reproduction, kierowany przez prof. T.Hilger.

A oto przydatne kontakty z organizacjami zajmującymi się nauczaniem metod rozpoznawania płodności:

 • Polski Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (PSNNPR), 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 13 m.4B, tel. 22 622 97 75,
 • Liga Małżeństwo Małżeństwu, 05-502 Piaseczno 3, ul.Spokojna 5,  tel. 22 750 31 40,
 • Instytut NPR Prof. Rotzera (INER), 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 49,
 • Stowarzyszenie "Miłość i Odpowiedzialność", Rzeszów 35-010, ul. Sokoła 8,
 • Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (TOR), Rybnik 44-200, ul. Na Górze 5/2 32 422 22 52.


Poznaj największych ogłoszeniodawców UrsynówAZ