Jak rozpoznać ADHD, zespół nadpobudliwości psychoruchowej? Akademia Psyche radzi

 O ADHD pisze Olga Wróblewska, lekarz, specjalista psychiatra oraz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Najczęściej ADHD rozpoznawane jest w wieku od 6-9 lat. Związane to jest z trudnościami w adaptacji dziecka nadruchliwego, nadpobudliwego do systemu szkolnego. U około 30% dorosłych objawy ADHD utrzymują się.

Przyczynami ADHD

wg badań są zmiany w funkcjonowaniu mózgu. Znaczną rolę w etiopatogenezie odgrywają czynniki genetyczne- często zdarza się, że przynajmniej jeden z rodziców dziecka z ADHD prezentował podobne zachowania w wieku dziecięcym. Ważny wpływ na występowanie objawów ADHD mają także czynniki, działające w okresie ciąży- palenie papierosów i używanie alkoholu przez matkę, urazy okołoporodowe, niska masa urodzeniowa, kontakt z pestycydami i ołowiem. Badania wskazują też na niekorzystne warunki psychospołeczne ( np. brak stabilności środowiska rodzinnego) jako czynnik, zwiększający nasilenie objawów ADHD.

Objawy to

problemy z utrzymaniem i przerzutnością uwagi, nadmierną impulsywnością i ruchliwością. Muszą być  obserwowane w różnych środowiskach dziecka.

Na co zwracamy uwagę?

 • trudności z koncentracją uwagi, szczególnie na dłuższych zadaniach
 • łatwość rozpraszania uwagi przez bodźce zewnętrzne
 • problemy z kontrolą swoich zachowań - działanie "bez zastanowienia", rozpoczynanie zadania bez zrozumienia instrukcji
 • gadatliwość, przerywanie innym
 • trudności z pozostawaniem  w jednym miejscu- ciągłe bieganie, wdrapywanie się na meble, sprzęty
 • niepokój manipulacyjny, stałe "majstrowanie" przedmiotami, wiercenie się w miejscu
 • wrażenie bycia nieobecnym, "Dyzio- marzyciel"
 • brak poczucia czasu, problem z rozplanowaniem działań
 • błędy w czytaniu i w zadaniach, wynikające z nieuwagi
 • zaburzenia emocjonalne

Nieleczenie ADHD może prowadzić do problemów z nauką, zaburzeń opozycyjno- buntowniczych ODD, zaburzeń zachowania ( także agresji) oraz skłonności do uzależnień!

Postępowanie z dzieckiem nadpobudliwym powinno być wielokierunkowe. Obejmuje ono:

 • szkolenia dla rodziców, którzy czynnie uczestniczą w terapii, motywacji i systemach nagród dla dzieci
 • informowanie i psychoedukacja nauczycieli
 • terapia behawioralna, psychoterapia
 • systemy nagród
 • terapia rodzinna
 • w szczególnych przypadkach farmakoterapia.

Olga Wróblewska

specjalista psychiatra

Poznaj największych ogłoszeniodawców UrsynówAZ