Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa - Akademia Psyche zaprasza

Trening słuchowy Tomatisa w Akademii Psyche

Terapia Metodą Tomatisa to trening słuchowy, w którym poprzez specjalne oddziaływanie dźwiękami na narząd słuchu, trwale modyfikujemy sposób słyszenia na poszczególnych częstotliwościach. Dzięki temu działamy stymulująco na wybrane obszary mózgu, przygotowujemy je do nowego rodzaju aktywności i rozwijamy możliwości intelektualne.

Metoda Tomatisa wpływa w sposób naturalny i nieinwazyjny na układ słuchowy oraz mózg, w efekcie czego prowadzi do znaczącej poprawy w zakresie umiejętności uczenia się, skupiania uwagi, komunikacji, czytania, słuchania oraz procesów integracji sensorycznej.

Trening słuchowy  jest dobierany indywidualnie, programowany przez terapeutę Tomatisa i prowadzony na specjalnym sprzęcie, który jest wyrobem medycznym.

Indywidualny program komponowany jest na podstawie badania uwagi słuchowej i lateralizacji słuchu, wywiadu oraz obserwacji.

Udowodniono naukowo, że metoda Tomatisa jest skuteczna w zaburzeniach związanych z ruchem, mową oraz emocjami, a w szczególności w problemach, takich jak:

 • słaba koordynacja ruchowa
 • zaburzenia równowagi
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • problemy z czytaniem i pisaniem
 • jąkanie
 • problemy z rozumieniem poleceń, pytań, mowy
 • słaba koncentracja uwagi
 • nieśmiałość i wycofywaniem się z kontaktów
 • niska motywacja do działania
 • obniżony nastrój i stany depresyjne
 • przemęczenie
 • nadwrażliwość na dźwięki

Trening słuchowy Tomatisa jest wskazany dla osób z:

 • opóźnieniem psychoruchowym
 • ADHD
 • autyzmem
 • zaburzeniami zachowania
 • zespołem Downa
 • zaburzeniami procesów integracji sensorycznej
 • zaburzeniami mowy i języka
 • dysleksją
 • dla pracujących głosem- poszerza brzmienie i siłę głosu
 • dla osób z chronicznym zmęczeniem

Poznaj największych ogłoszeniodawców UrsynówAZ